Uzmanlık Alanları

 • Banka ve Finans Hukuku
 • Sermaye Piyasaları
 • Rekabet Hukuku
 • Şirketler Hukuku & Kurumsal Yönetim
 • Birleşme ve Devralmalar
 • İş Hukuku
 • Enerji
 • Çevre Hukuku
 • Franchising ve Bayiilik
 • Göçmenlik
 • Fikri Mülkiyet
 • Dava ve Alternatif Çözüm Yolları
 • Tahkim
 • Girişim Sermayesi
 • Proje Finansmanı - İslami Finans
 • Kamu Hukuku
 • Gayrımenkul
 • Yeniden Yapılandırma - Borca Batıklık - İflas
 • Vergi
 • Melek Yatırım ve Devlet Teşvikleri
 • Şirket Organları - Yönetim Kurulları İşlemleri Danışmanlık Hizmetleri
 • Menkul Kıymetler
 • Yapılandırışmış Finansman ve Menkul Kıymetleştirme
 • Hisse Opsiyonları
 • Türev İşlemler - ISDA ve ISMA sözleşmeleri
 • Start-up Hukuku
 • Arabuluculuk
 • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku