Yayınlarımız

Borçlanma Araçlarına Yönelik Tebliğ Degisikligi
25/02/2017
Borçlanma araçlarına yönelik Tebliğ degisikligi yayımlandı. - Yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak satışlar, nitelikli yatırımcıya satış ve birim nominal değeri asgari 100 bin lira olmak kaydıyla tahsisli satış olmak üzere iki şekilde yapılabilecek -Kurul, borçlanma araçlarına ilişkin ödeme yükümlülüklerinin bir banka veya üçüncü bir tüzel kişi tarafından garanti altına alınmasını veya satışın yapılacağı kişilerin niteliklerine ve/veya satış koşullarına sınırlama getirilmesini talep edebilecek veyahut ihraç belgesinin geçerlilik süresini kısaltabilecek. -Ihrac,genel kurul ya da genel kurul kararıyla veya esas sözleşmeyle ...
Devamını Oku
Muhtasar ve Prim Beyannamesi Genel Tebliği Hakkında Bilgilendirme
18/02/2017
18/02/2017 Tarihli Resmi Gazetede MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) yayımlanmıştır. Birleştirilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilmesi işlemi 01/01/2018 Tarihinden itibaren başlayacaktır. Uygulama; Pilot il seçilen Kırşehir de 01/06/2017 tarihide başlayacaktır. Uygulamanın başlayacağı 01/01/2018 tarihine kadar Aylık, 3 aylık Muhtasar Beyanname ve Aylık SGK bildirgeleri mevcut hali ile verilmeye devam edilecektir. İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ISYERLERI 3 AYLIK degil Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini AYLIK dönemler halinde beyan edeceklerdir. ÇALIŞANI OLMAYAN İŞYERLERİ MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİ 3 AYLIK VERMEYE DEVAM EDECEKLER....
Devamını Oku
özel sektör işverenlerinin desteklenmesi ve istihdama ilişkin teşvikleri içerir Gelir Vergisi Genel Tebliği hakkında
01/02/2017
1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınan ve düzenlemede yazılı şartları taşıyan ilave sigortalılar için asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle özel sektör işverenlerinin desteklenmesi ve istihdama ilişkin teşvikleri içerir Gelir Vergisi Genel Tebliği (SERİ NO: 297) yayımlandı.   T.C. Resmi Gazete   T.C. Resmi Gazete resmigazete.gov.tr ...
Devamını Oku