Yayınlarımız

Şirketinizde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Çalışmalarınızı Yaptınız mı?
17/05/2017
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan tanıma göre kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgilerin veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem ise “kişisel verilerin işlenmesi” olarak adlandırılır.    Kural olarak, kişisel veriler ilgili kişinin aç...
Devamını Oku
Borsa’da yoğun işlem yapıyorsanız bu kurallara dikkat edin
09/05/2017
  Borsa’da yoğun alım satım işlemleri yapan yatırımcıların, varlıklarından haberdar olmadıkları bazı kurallar başlarını ağrıtabilmektedir. Bu kurallardan ilki özel durum açıklamalarına ilişkindir. SPK’nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği uyarınca, payları borsada işlem gören bir halka açık şirketin sermayesindeki payınızın (veya toplam oy haklarınızın) %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 seviyesine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde özel durum açıklaması yapmanız gerekmektedir. Bir bireysel yatırımcının daha yüksek oranları aşması pek yaşanan durum olmamakla birlikte, %5 oranının aşıldığı durumlara sıklıkla rastlanmakt...
Devamını Oku
Gayrimenkul Sertifikaları
26/04/2017
  Arsa veya proje sahiplerinin, inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden, nominal değeri eşit sermaye piyasası aracına gayrimenkul sertifikası adını veriyoruz. Bu sertifikaların, ihraç sırasında ihraca konu edilecek proje alanı, ihraç tutarı, ihraç ve itfanın ne şekilde gerçekleşeceğine dair hukuki düzenlemeler ile birlikte cezai şart, itfa bedeli, garantörlük, projenin teslim edilememesi konularını değerlendirmeye çalışacağız.    İhraç Edilecek Proje Alanı ...
Devamını Oku